Medical Partner

Välkommen till Medical Partner!

I vårt sortiment har vi koagulationsanalysatorn Hemochron från företaget Accriva Diagnostics.

Med hjälp av Hemochron kan man mäta effekten av antikoagulantia och på så vis bedöma om patienten har rätt mängd i blodet för den behandling eller undersökning som man önskar utföra. Reaktionen på en viss dos antikoagulantia är individuell och för höga eller för låga doser kan ge förödande konsekvenser. Med Hemochron minskar denna risk avsevärt!

signatureelite.png

Produkter

På vår produktsida finner du en presentation av den senaste koagulationsanalysatorn Hemochron Signature Elite samt de olika koagulationstest som finns att välja bland.

Produkter »